Forma verbal  

Les conjugacions regulars i els verbs irregulars
 Un verb és regular quan manté l’arrel i la terminació en tots els temps. No són considerats irregulars els verbs que contenen variacions ortogràfiques en algunes de les seves formes, ja que aquestes variacions responen a les regles ortogràfiques generals.

• PRIMERA
  - Infinitius acabats en -ar.

Tots els verbs d'aquesta conjugació (model cantar) són regulars, a excepció del verb defectiu dar i dels verbs estar i anar, que presenten formes de la 1a i 2a conjugació.

• SEGONA
  - Infinitius acabats en -er i -re.

Entre tots dos tipus de verbs (models témer i batre) només hi ha una petita diferència en el futur i el condicional: Els acabats en -re (batre) perden la «e» en la terminació d'aquests temps, (ex. teme-batré). La majoria dels verbs d'aquesta conjugació són irregulars i també hi pertanyen dir i dur (i derivats).

• TERCERA
  - Infinitius acabats en -ir.

L'única diferència entre ells és que els uns (model servir) presenten l'increment -eix entre el radical i la terminació en tots els presents (indicatiu, subjuntiu i imperatiu) en les 1a, 2a i 3a persones del singular i 3a del plural. Aquests verbs s'anomenen incoatius i la resta (model dormir) s'anomenen purs (excepte dir 2a).
R
e
g
u
l
a
r
s
afuar, aguar, aliar, anul·lar, caçar, cantar, canviar, crear, creuar, criar, cruiar, dibuixar, encauar, escuar, escurçar, esglaiar, esmorzar, fressar, guiar, incoar, jugar, liquar, llançar, lloar, menjar, netejar, nuar, oiar, pagar, poar, pujar, renyar, tallar, triar, trencar, ucar, uïssar, ujar, usar, vagar, viar, viatjar, voleiar, xaiar, xiuxiuar, zigzaguejar... abatre, batre, botre, debatre, esprémer, fotre, fúmer, interrompre, irrompre, prémer, perdre, rebotre, retre, rompre, témer, terratrémer, trémer... Incoatius: acudir, afegir, agrair, argüir, assentir, assortir, brunzir, bleir, colpir, corroir, dissentir, escollir, fluir, junyir, llegir, oir, lluir, pair, penedir-se, percudir, posseir, resumir, servir, teixir, traduir...

Purs: ajupir, bullir, dormir, esmunyir, funyir, grunyir, pressentir, ressentir-se, sentir...

Ambdós: arrupir, brumir, consentir, consumir, mentir, desmentir, presumir...
I
r
r
e
g
u
l
a
r
s
anar, estar, dar. admetre, atènyer, beure, cabre/caber, caldre/caler, caure, cerndre, conèixer, commoure, córrer, coure, creure, dir, doldre/doler, dur, enfondre, estrènyer, escriure, fènyer, fer, fondre, haver-hi, lleure, metre, moldre, moure, ofendre, oldre, meréixer, néixer/nàixer, ploure, poder, pondre, rebre, riure, saber, ser/ésser, soler, treure/traure, valer/valdre, vèncer, vendre, veure, viure, voler... Incoatius: cobrir, complir, imprimir, oferir, sofrir, suplir...

Purs: acudir, brunzir, collir, eixir, cruixir, escollir, escopir, cosir, descosir, detenir, fugir, lluir, mantenir, morir, obrir, omplir, percudir, prevenir, pruir, pudir, reeixir, retenir, sortir, tenir, tossir, venir...
I
M
P
E
R
S
O
N
A
L
S
 Infinitiu cant-ar tém-er bat-re serv-ir dorm-ir
 Gerundi cant-ant tem-ent bat-ent serv-int dorm-int
 Participi cant-at
cant-ats

cant-ada
cant-ades
tem-ut
tem-uts

tem-uda
tem-udes
bat-ut
bat-uts

bat-uda
bat-udes
serv-it
serv-its

serv-ida
serv-ides
dorm-it
dorm-its

dorm-ida
dorm-ides
I
N
D
I
C
A
T
I
U
 Present cant-o
cant-es
cant-a

cant-em
cant-eu
cant-en
tem-o
tem-s
tem

tem-em
tem-eu
tem-en
bat-o
bat-s
bat

bat-em
bat-eu
bat-en
serv-eixo
serv-eixes
serv-eix

serv-im
serv-iu
serv-eixen
dorm-o
dorm-s
dorm

dorm-im
dorm-iu
dorm-en
 Imperfet cant-ava
cant-aves
cant-ava

cant-àvem
cant-àveu
cant-aven
tem-ia
tem-ies
tem-ia

tem-íem
tem-íeu
tem-ien
bat-ia
bat-ies
bat-ia

bat-íem
bat-íeu
bat-ien
serv-ia
serv-ies
serv-ia

serv-íem
serv-íeu
serv-ien
dorm-ia
dorm-ies
dorm-ia

dorm-íem
dorm-íeu
dorm-ien
 Passat
 (simple)
cant
cant-ares
cant

cant-àrem
cant-àreu
cant-aren
tem
tem-eres
tem

tem-érem
tem-éreu
tem-eren
bat
bat-eres
bat

bat-érem
bat-éreu
bat-eren
serv
serv-ires
serv

serv-írem
serv-íreu
serv-iren
dorm
dorm-ires
dorm

dorm-írem
dorm-íreu
dorm-iren
 Passat
 (perifràstic)
vaig 
vas
va

vam
vau
van
 cantar
 cantar
 cantar

 cantar
 cantar
 cantar
vaig 
vas
va

vam
vau
van
 témer
 témer
 témer

 témer
 témer
 témer
vaig 
vas
va

vam
vau
van
 batre
 batre
 batre

 batre
 batre
 batre
vaig 
vas
va

vam
vau
van
 servir
 servir
 servir

 servir
 servir
 servir
vaig 
vas
va

vam
vau
van
 dormir
 dormir
 dormir

 dormir
 dormir
 dormir
 Futur cant-aré
cant-aràs
cant-arà

cant-arem
cant-areu
cant-aran
tem-eré
tem-eràs
tem-erà

tem-erem
tem-ereu
tem-eran
bat-ré
bat-ràs
bat-rà

bat-rem
bat-reu
bat-ran
serv-iré
serv-iràs
serv-irà

serv-irem
serv-ireu
serv-iran
dorm-iré
dorm-iràs
dorm-irà

dorm-irem
dorm-ireu
dorm-iran
 Condicional cant-aria
cant-aries
cant-aria

cant-aríem
cant-aríeu
cant-arien
tem-eria
tem-eries
tem-eria

tem-eríem
tem-eríeu
tem-erien
bat-ria
bat-ries
bat-ria

bat-ríem
bat-ríeu
bat-rien
serv-iria
serv-iries
serv-iria

serv-iríem
serv-iríeu
serv-irien
dorm-iria
dorm-iries
dorm-iria

dorm-iríem
dorm-iríeu
dorm-irien
S
U
B
J
U
N
T
I
U
 Present cant-i
cant-is
cant-i

cant-em
cant-eu
cant-in
tem-i
tem-is
tem-i

tem-em
tem-eu
tem-in
bat-i
bat-is
bat-i

bat-em
bat-eu
bat-in
serv-eixi
serv-eixis
serv-eixi

serv-im
serv-iu
serv-eixin
dorm-i
dorm-is
dorm-i

dorm-im
dorm-iu
dorm-in
 Imperfet cant-és
cant-essis
cant-és

cant-éssim
cant-éssiu
cant-essin
tem-és
tem-essis
tem-és

tem-éssim
tem-éssiu
tem-essin
bat-és
bat-essis
bat-és

bat-éssim
bat-éssiu
bat-essin
serv-ís
serv-issis
serv-ís

serv-íssim
serv-íssiu
serv-issin
dorm-ís
dorm-issis
dorm-ís

dorm-íssim
dorm-íssiu
dorm-issin
I
M
P
E
R
A
T
I
U
 Present
cant-a
cant-i

cant-em
cant-eu
cant-in

tem
tem-i

tem-em
tem-eu
tem-in

bat
bat-i

bat-em
bat-eu
bat-in

serv-eix
serv-eixi

serv-im
serv-iu
serv-eixin

dorm
dorm-i

dorm-im
dorm-iu
dorm-in

verbscatalans@gmail.com