Cliqueu a  HORACATALANA.CAT Hora catalana
Convertidor horari

La pàgina mostra l'hora en els diferents sistemes existents en català: hora de rellotge i hora de campanar.

verbscatalans@gmail.com