Conjugació ràpida:
Anar
Cabre
Dir
Donar
Dur
Ésser o ser
Estar
Fer
Haver (aux)
Poder
Saber
Tenir
Venir
Veure
Voler
 • Conjugació de més de 16.000 verbs amb variants dialectals, accepcions i usos preposicionals.
 • Les entrades poden fer-se en qualsevol forma verbal i assenyalades en vermell a la taula conjugada. Vegeu vídeo
 • Sinònims, antònims i altres expressions afins al verb conjugat.
 • Practiqueu les taules, els temps o les formes aleatòriament.
Forma verbal 
Infinitius començats per 
Feu la taula de Gramàtica:
Recursos IEC
Gramàtica essencial
Servei lingüístic
Pronoms personals
Perífrasis verbals
Les conjugacions
Les preposicions
Diccionaris:
verbscatalans@gmail.com